Hlavní činnost sdružení:

Pohybujeme se v době:    

- konec 14. a 1. poloviny 15. století (markrabské války, husitské války)
- zejména třicetileté války v českých zemích 1. polovina 17. století

od tohoto se také odvíjí výcvik se zbraní (dlouhý meč, jednoruční meč, sekera, rapír, kopí, halapartna, sudlice, mušketa, luk, kuše a další) , odívání a zbroje i ostatní vybavení, jako je třeba polní ležení s kuchyní. Při rekonstrukcích evropských bojových systémů jsme zapojeni do Školy šermu Paridon.

Další činnosti spolku:

Sdružení pracuje s mládeží ve věku od 15. let. Tyto aktivity jsou spojeny s výukou základů šermu podle německé a italské školy, prvky zápasu, rámcový základ sebeobrany, zacházení s lukem a lukostřelba. Po dosažení 18ti let také střelba z doutnákové muškety. Nedílnou součástí je vzdělávání v oblasti historie, dobového odívání, zbrojířství a podobných oborech pojících se k historii. Pravidelně se účastníme vojenskohistorických akcí připomínajících historii našeho státu (http://www.libertas.cz/aktuality.php). Naši zástupci se úspěšně zapojují do turnajových klání v boji s rapírem a dýkou. Účastníme se soutěží HEMA.

Tréninky - http://www.libertas.cz/aktuality.php

!!! Začátečnická skupina ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 !!!

 


 

Spolupracujeme:

Škola šermu: http://www.skola-sermu-brno.cz/index.html

                  http://skolasermu.paridon.cz/index.php

Tvrz Kurovice: http://www.kurovice.info/

Šerm Telč: http://ballestra.cz/

Šerm Luka: http://www.sermluka.cz/treninky.php

Obuvnická dílna: http://www.boty-alanky.cz/

Agentura: http://www.morgenstern.cz/

Muzeum: http://www.zamek-trebic.cz/

Corvus Arma: http://www.havrani.sk/home

 

 

 

 
© 2007 Společenstvo libertas o.s.   -   webdesign